Eesti Teatriliidu korraline peakoosolek

Eesti Teatriliidu korraline peakoosolek toimub

26. novembril 2012 kell 11.00 teatris NO99.

 

KAVA:

 

I pool

1. Eesti Teatriliidu tegevusest peakoosolekute vahelisel ajal (2008–2012). Ain Lutsepp

2. „Asja tuuma juba arvudesse ei pane“ Kaitsekõne toasooja vastu: miks poliitika on kunstide jaoks parem kodu kui vabaturumajandus.

Johan Simons, Münchner Kammerspiele peaintendant

3. Kultuuripoliitikast 1998. aastast 2020. aastani.

Ragnar Siil, EV Kultuuriministeeriumi asekantsler

4. Eesti sõnateater pärast majanduskriisi – repertuaaririndel muutuseta?

Ott Karulin, Eesti Teatri Agentuuri juhataja

5. Teatriharidusest.

Peeter Raudsepp, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli juhataja

6. Tantsuteater tänases Eestis – üleilmastumise kaasajooksik või rahvuskultuuri

kandja. Heili Einasto, Tallinna Ülikooli õppejõud

u 2 tundi

 

Vaheaeg 15 min

 

7. Muusikateatrist.

Kristel Pappel, muusikaloo õppejõud, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

8. Töö või kunst. Hendrik Kaljujärv, helikunstnik

9. Asjade seis:

a. Lavatagune töö teatris. Ene-Liis Semper, lavastuskunstnik

b. Kool. Lilja Blumenfeld-Luhse, stsenograafiaosakonna juhataja, Eesti Kunstiakadeemia

c. 10 aastat vabakutselisena. Taavi Varm, video-ja lavastuskunstnik

10. Vabakutseliste loojate sotsiaalsed garantiid ja Teatriliidu Gild. Maret Kukkur,

Eesti Lavastuskunstnike Liidu esinaine ja Guido Viik, Gildi juhatuse liige

11. Sõnavõtud ettekannete teemadel.

12. Eesti Teatriliidu esimehe kandidatuuri ülesseadmine aastateks 2012–2016.

Sõnavõtud kandidaatidelt. Hääletamine.

u 1 tund 45 min

 

Vaheaeg 30 minutit

 

II pool

1. Revisjonikomisjoni aruanne. Ettekandja Eneken Triisa, komisjoni esinaine

2. Volikogu moodustamine.

3. Revisjonikomisjoni valimine.

4. Sõnavõtud ja ettepanekud Teatriliidule edasiseks tegevuseks.

5. Peakoosoleku otsuse vastuvõtmine.

6. Hääletustulemuste teatavaks tegemine.

u 1,5 tundi

 

Eesti Teatriliit

teatriliit@teatriliit.ee

6464 518