Gild

Teatriliidu Gild on vabakutselisi loovisikuid koondav mittetulunduslik ühendus, mille eesmärkideks on:

  • teatriloome ja etenduskunstide edendamine sellega seotud osapoolte asjaajamise lihtsustamise ja kergendamise kaudu;
  • etendusasutuste ja loovisikute vaheliste õigus- ja majandussuhete standardiseerimine ja administratiivkoormuse vähendamine,
  • loovisikute sotsiaalse kaitstuse parandamine

Lisainfo: http://teatriliit.ee/teatriliidu-gild