Kronoloogia

Eesti Lavastajate Liidu asutajad 28. okt 1992

 1. Raivo Adlas
 2. Rein Agur
 3. Jaak Allik
 4. Eino Baskin
 5. Roman Baskin
 6. Ivo Eensalu
 7. Evald Hermaküla
 8. Merle Karusoo
 9. Gunnar Kilgas
 10. Kaarel Kilvet
 11. Neeme Kuningas
 12. Ingo Normet
 13. Elmo Nüganen
 14. Kalju Orro
 15. Taivo Pabut
 16. Kaarin Raid
 17. Heino Torga
 18. Ferdinand Veike
 19. Peeter Volkonski
 20. Mati Unt
 21. Tanel Lään

1992

Eesti Lavastajate Liit asutati 28. oktoobril 1992
I üldkoosolek toimus 28. oktoobril 1992
Esimees: Ingo Normet
Juhatus:
1. Merle Karusoo
2. Kaarel Kilvet (assesimees)
3. Eino Baskin
4. Jaak Allik
5. Elmo Nüganen
6. Neeme Kuningas
Vastutav sekretär: Eneken Priks

1993

II üldkoosolek toimus 8. novembril 1993
Esimees: Ingo Normet
Juhatus:
1. Elmo Nüganen
2. Jüri Lumiste
3. Roman Baskin
4. Neeme Kuningas
5. Kaarel Kilvet
6. Rein Agur
Revisjonikomisjon: Merle Karusoo ja Heino Torga
Vastutav sekretär: Eneken Priks

1994

III üldkoosolek toimus 14. novembril 1994
Esimees: Ingo Normet
Juhatus:
1. Elmo Nüganen
2. Eero Spriit
3. Neeme Kuningas
4. Raivo Trass
5. Gunnar Kilgas
6. Roman Baskin
Revisjonikomisjon: Heino Torga ja Margus Tuuling
Vastutav sekretär: Eneken Priks

1995

IV üldkoosolek toimus 6. novembril 1995
Esimees: Eero Spriit
Juhatus:
1. Ingo Normet
2. Neeme Kuningas
3. Katri Kaasik-Aaslav
4. Elmo Nüganen
5. Raivo Trass
6. Andres Noormets
Revisjonikomisjon: Heino Torga ja Margus Tuuling
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Lavastajate tööd reguleerivale lepingule Eesti Televisiooniga kirjutati alla 4. juulil. Analoogiline leping sõlmiti ka Soome Lavastajate Liiduga.
Soome ja Eesti Lavastajate Liidu koosolekul 14. oktoobril arutati ühistegevust, lavastajate vahetust ja töö tasustamist.

1996

V üldkoosolek toimus 2. detsembril 1996
Esimees: Eero Spriit
Juhatus:
1. Ingo Normet
2. Elmo Nüganen
3. Andres Noormets
4. Toomas Lõhmuste
5. Üllar Saaremäe
6. Ain Mäeots
Revisjonikomisjon: Heino Torga ja Margus Tuuling
Vastutav sekretär: Eneken Priks

1. jaanuarist hakkas kehtima ELL (I. Normet), Eesti Audiovisuaalautorite Ühingu (esimees M. Tramberg) ja ETV (peadirektor H. Šein) vahel sõlmitud honararide kohta.
Loodi terviselaenu fond (algkapital Soome Autorikaitse “Kopisto” poolt 8675 krooni).
Koostöölepingu alusel käisid Soome teatrieluga tutvumas E. Spriit, K. Kaasik-Aaslav ja T. Hussar 9.-13. aprillini. Soome lavastajad R. Mäntig, S.I. Siitonen tutvusid meie lavastustega 17.-21. detsembrini.
Rahvusvahelisel teatrifestivalil “Kontakt ’96” Torunis käisid M. Karusoo, E. Saar-Tõniste, A. Noormets, R. Adlas, I. Eensalu, J. Rahumaa, A. Lepik, M. Kampus 25. maist 2. juunini.
Rahvusvahelisel Ibseni-festivalil Oslos olid 7.-14. septembrini R. Baskin, J. Tooming, I. Bender.
Euroopa lavastajate II Foorum toimus 12.-15. detsembrini Maastrichtis. Korraldajateks olid Guild of Directors Great Britain, Osales M. Karusoo.
2. juulil oli Teatriliidus kohtumine Adolf  Šapiroga.

[slideshow_deploy id=’753′]

1997

VI üldkoosolek toimus 8. novembril 1997
Esimees: Andres Noormets
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Jaanus Rohumaa
3. Ain Mäeots
4. Üllar Saaremäe
5. Eero Spriit
6. Ivo Eensalu
Revisjonikomisjon: Aare Toikka ja Andres Lepik
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Üldkoosolekul 8. novembril kuulati ära E. Spriidi arauanne liidu tegevusest ja revisjonikomisjoni esimehe H. Torga aruanne.

Juhatuse koosolekuid oli 9. Jooksvate küsimuste kõrval on arutatud suvekooli korraldamist, kuulatud M. Karusoo muljeid Euroopa Lavastajate II foorumist Maastrichtis ja M. Mikiveri muljeid III foorumist Ateenas, esitati kandidaate Kultuurkapitali näitekusnti sihtkapitali uude koosseisu ja aastapreemiatele. Arutati J. Kressa ajakirjas “Luup” ilmunud artiklit K. Komissarovi kohta, Tampere Töölisteatri vastuvõttu, läbirääkimiste käiku Eesti Raadioga.
14. novembril korraldati kohtumine Adolf  Šapiroga.

[slideshow_deploy id=’748′]

1999

VII üldkoosolek 25. jaanuaril 1999
Esimees: Andres Noormets
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Katri Kaasik-Aaslav
3. Ain Mäeots
4. Üllar Saaremäe
5. Tiit Palu
6. Roman Baskin
Revisjonikomisjon: Aare Toikka ja Andres Lepik
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Liikmeite arv: aasta lõpuks 67

1999. a. sõlmiti kollektiivleping Eesti Lavastajate Liidu ja Eesti Teatrijuhtide Liidu vahel.
Jaanuaris käisid Soome teatrieluga tutvumas Ivo Eensalu, Kalju Komissarov, Aare Toikka ja Raivo Trass (Soome ja Eesti lavastajate liitude vahelise koostöölepingu raames).
8. märtsil korraldasid Eesti Lavastajate Liit ja Eesti Teatriuurijate Ühendus kirjutavate kriitikute kokkusaamise Eesti Teatriliidus.
Aprillis käis grupp lavastajaid loomingulisel komandeeringul Moskvas.
Mais toimus ELLi juhatuse väljasõiduistung Narva teatrisse “Ilmarine”.
19.-23. mail võõrustati külalisi Rootsi Lavastajate Liidust Annabelle Rice’i ja Lars G. Thalestami.
Lavastajate Liidu teine suvekool toimus Võrumaal Järvekülas 29. juulist 1. augustini. Osalesid lavastajad Toomas Hussar, Katri Kaasik-Aaslav, Kalev Kudu, Tiit Palu, Üllar Saaremäe, Toomas Saarepera, Tamur Tohver ja Aare Toikka ning dramaturgid Andrus Kivirähk, Mart Kivastik ja Peeter Sauter. Teemaks oli eesti dramaturgia. Ettekannetega esinesid Margus Kasterpalu ja Ivar Põllu. EEsti Näitemänguagentuuri tegevust tutvustas Külli Holsting.
2.-6. novembrili toimus Lavastajate Liidu grupi sõit Rootsi (Eesti Lavastajate Liidu ja Rootsi Lavastajate Assotsiatsiooni vahelise koostöölepingu raames).

[slideshow_deploy id=’757′]

2000

VIII üldkoosolek toimus 31. jaanuaril 2000
Esimees: Andres Noormets
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Katri Kaasik-Aaslav
3. Ain Mäeots
4. Üllar Saaremäe
5. Ivo Eensalu
6. Adolf Käis
Revisjonikomisjon: Katrin Nielsen ja Valter Luts
Vastutav sekretär: Eneken Priks
[slideshow_deploy id=’760′]

Liikmete arv: 68

2000. a. toimusid enesetäiendusreisid Soome (5.-8. aprillil) ja Peterburisse (esimest korda 20.-24. aprillil, teist korda festivalile “Baltiiski dom”, 4.-8. oktoobril). ELL võõrustas külalisi Soome ja Rootsi lavastajate liitudest.
27.-30. juunini toimus Järvekülas traditsiooniline suve(üli)kool.

2001

IX üldkoosolek toimus 29. jaanuaril 2001
Esimees: Andres Noormets
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Neeme Kuningas
3. Ain Mäeots
4. Üllar Saaremäe
5. Reeda Kreen-Toots
6. Adolf Käis

Revisjonikomisjon: Eduard Toman ja Ivo Eensalu
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Liikmete arv: aaasta alguses 68, aasta lõpus 72.
Üldkoosolekul arutati, milliseid probleeme võib kaasa tuua ametiühinguks muutumine, samuti kollektiivlepinguga seonduvaid küsimusi. Peeti vajalikuks jätkata koostööd Soome ja Rootsi lavastajate liitudega ning enesetäiendamissõitude korraldamist.
Ensetäiendusreisidest: 2001. a. käidi veebruaris Veneetsia karnevalil, aprillis-mais III Moskva teatriolümpiaadil, mais teatribiennaalil Växjös (Rootsi) ning augustis Tampere teatrifestivalil.
10. märtsil toimunud Lavastajate Liidu juhatuse koosolekul allkirjastati koostööleping Soome Lavastajate Liiduga järgmiseks 2 aastaks.
2.-5. augustini toimus IV suvekool Võrumaal Järvekülas. Loengutega esinesid: Ilmar Raag, “Ameerika kino fenomen”; Ülo Vihma, “Teoreetilis-praktiline ülevaade isiksusliku arengu grupitööst põhirõhuga psühhodraamal”; Olaf Leif, “Ida ravikunstid”; Aleksander Heintalu, “Estide (tšuudide) hingestatud ilm”.
22. oktoobril toimus erakorraline üldkoosolek, kus lisati põhikirja järgmine täiendus: “Eesti Lavastajate Liit kaitseb oma liikmete teatriaalsest tegevusest tulenevaid varalisi ja mittevaralisi õigusi Eesti autoriõiguse seaduse mõistes). Koosolekul valiti delegaadid ETL-i peakosolekule ja esitati Ain Mäeots Lavastajate Liidu esindajana ETL volikogu liikmeks.

[slideshow_deploy id=’763′]

2002

X üldkoosolek toimus 25. veebruaril 2002
Esimees: Andres Noormets
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Katri Kaasik-Aaslav
3. Ain Mäeots
4. Tiit Palu
5. Neeme Kuningas
6. Adolf Käis
Revisjonikomisjon: Eduard Toman ja Ivo Eensalu
Vastutav sekretär: Eneken Priks

ELL 10. üldkoosolekul osalejad kuulasid ära esimees Andres Noormetsa ettekande juhatuse tegevusest ja revisjonikomisjoni aruande (Eduard Toman). Üldkoosolek kinnitas revisjonikomisjoni aruande ja hindas juhatuse tegevuse aruandeperioodil heaks. Tänu kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toetusele on ennast täiendanud 47 ELLi liiget. Jätkuvad läbirääkimised Teatrijuhtide Liiduga kollektiivlepingu uute palgaskaalade määramisel, on tehtud edukat koostööd Eesti Raadioga ja toimib leping kordustasude osas. Üldkoosolek tegi täiendusi ELLi põhikirja.
Juhatusele tehti ülesandeks korraldada ELLi liikmete osalemine Saksamaal festivalil “Theatertreffen” ja Moskvas toimuval Tšehhovi festivalil, läbi viia suvekool “Heli ja valgus” koos Soome Lavastajate Liiduga ning suvekool Järvekülas. Sügisel saab Eesti Lavastajate Liit 10 aastaseks, seepärast otsustati välja anda uus liidu liikmete loomingut tutvustav raamat.
Liidu esimees Andres Normets kõneles aasta jooksul tehtust. Olulisemad ettevõtmised olid ELLi teise suvekooli “Kaasaegne Eesti dramaturgia” korraldamine, kollektiivlepingu väljatöötamise ja allkirjastamine teatrijuhtidega, ümarlaua korraldamine koos teatrikriitikute- ja uurijatega, koostöö rootsi ja soome lavastajatega, enesetäiendamisreiside korraldamine Moskvasse, Stockholmi ja Helsingisse, oma liikmete osalemise toetamine rahvusvahelistel festivalidel jne. Revisjonikomisjoni aruande esitas Andres Lepik.
ELL korraldas 21.-30. VII koos Soome Lavastajate Liiduga täiendkoolituse “Heli ja valgus”, mis toimus Rakvere teatris. Õpetajad olid Soomest – Maarit Salminen ja Esa Kyllonen (valgus) ning Timo Muurinen ja Jyrki Sandell (heli).
Soomest osalesid 13 lavastajat Soome Lavastajate Liidu esinaise Kaisa Korhoneni juhtimisel, Eestist Merle Karusoo, Reeda Kreen, Anne Türnpu, Ivo Eensalu, Kalev Kudu, Rednar Annus ja Ene Valge, Jaanus Johanson ja Aigars Vilims Läti Valmiera teatrist. Koolituse lõpuks näitasid kõik oma töö tulemusi nelja väikese katkendiga Hella Wuolijoe “Niskamäe naistest”. Vastavalt Soone ja Eesti Lavastajate Liidu vahelisele koostöölepingule planeeritakse täienduskoolitusi korraldada iga kahe aasta järel.
ELL V suvekool toimus 2.-4. VIII Järvekülas. Osalesid Andres Noormets, Reeda Kreen, Toomas Lõhmuste, Tiit Palu, Raivo Adlas, Neeme Kuningas, Eero Spriit ja Rednar Annus. Loengutega esinesid David Vseviov (“Ajalugu kui teater”), Jüri Allik (“Kaasaegne psühholoogia”), Kalev Katus (“Demograafia kui teater”), Tiit Matsulevitš (“Diplomaatia kui teater”).
ELL 10. aastapäeva tähistati 27. X Olustvere lossis. Kohalviibijad vaatasid A. Tšehhovi “Onu Vanjat” Kaarin Raidi lavastuses. Pärast etendust tervitasid Eesti Lavastajate Liitu Eesti Teatriliidu vastutav sekretär Riina Viiding, Lars G. Thelestam Rootsi Teatri- ja Kinorežisooride Liidust, Eesti Teatrijuhtide Liidu esimees Indrek Saar, Kalle Holmberg ja Anne Saveljeff Soome Lavastajate Liidust, ETV peadirektor Ilmar Raag, Eesti Raadio “Raadioteatri” pearežisöör Tamur Tohver, Narva teatri Ilmarine kunstiline juht Juri Mihhaljov. Lavastajate Liidu kümne aasta tegevuse pani värssidesse ja kandis ette Katri Kaasik-Aaslav kandlemängu saatel liidu esimees Andres Noormets. Seejärel esitleti raamatut “Eesti Lavastajate Liit 1992 – 2002. Loomingu register” (koostaja Eneken Priks). Meeleolukas pidu jätkus vene romanssidega Jaana Kuke esitluses Peeter Konovalovi klaverisaatel.

[slideshow_deploy id=’765′]

2003

XI üldkoosolek toimus 9. veebruaril  2003
Esimees: Andres Noormets
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Tiit Palu
3. Neeme Kuningas
4. Tõnu Lensment
5. Vahur Keller
6. Adolf Käis
Revisjonikomisjon: Andres Dvinjaninov ja Üllar Saaremäe
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Liikmete arv: aasta alguses 71, aasta lõpus 76.

Üldkoosolekul arutati kollektiivlepinguga seonduvaid küsimusi. Peeti vajalikuks jätkata koostööd Soome ja Rootsi lavastajate liitudeganing enesetäiendamissõitude koraldamist.
21. märtsil sõlmiti leping Eesti Teatrijuhtide Liiduga lasvastuste salvestamise kohta Eesti Televisioonis.
Uuendati leping litsentsitasude osas Eesti Raadioga.
4. detsembril 2003 osaleti toetusstreigis TALO palganõude totuseks.
Enesetäiendusreisidest: 2003 a. käidi Saksamaal, festivalil Theatertreffen, Rootsis teatribiennaalil ja Tsehhovi festivalil Moskvas. Toimus ka teatrireis Riiga ja Valmierasse.
31. juunist 3. augustini toimus ELL 6. suvekool Järvekülas – Moskva lavastaja Anatoli Vassiljevi laboratoorium.
2003. aastal jätkus koostöö Rootsi ja Soome lavastajate liitudega. Tallinnas käisid Soome Lavastajate Liidu esimees Kaisa Korhonen ja Irene Aho. Lars G. Thelestram ja Stefan Moberg Rootsi Lavastajate Liidust viibisid festivalil “Draama 2003”.

2004

XII üldkoosolek toimus 8. veebruaril 2004
Esimees: Andres Noormets
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Jaak Allik
3. Vahur Keller
4. Adolf Käis
5. Tiit Palu
6. Ingo Normet
Revisjonikomisjon: Rednar Annus ja Talvo Pabut
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Liikmete arv: 76

Üldkoosolekul peeti vajalikuks jätkata koostööd Soome ja Rootsi lavastajate liitudega ning jätkata enesetäiendusreise. Koosolekul võttis sõna Vanemuise teatri draamajuht Ain Mäeots, kes selgitas olukorda teatris seoses Jaan Toominga ja Raine Loo koondamisega ja vastas Lavastajate Liidu ja Teatriuurijate Ühenduse avalikule kirjale “Üle piiri”. Jaan Tooming jätkab tööd teatris. Koosolek võttis vastu otsuse korraldada edaspidi juhatuse laiendatud koosolekuid sarnaste küsimuste lahendamiseks.
2004. a. käisid ELL-i liikmed tutvumas Läti teatrieluga (21.-24. märtsini). Külastasid festivali Theatertreffen Berlin (9.14. maini). Tutvusid Lev Dodini lavastusega Peterburi Väikeses Draamateatris (16.-21. oktoobrini). Novembris külastati taas Lätit, seekord Läti parimate lavastuste festivali (19.-25. novembrini).
Traditsiooniline suvekool korraldati koos Soome Lavastajate Liiduga 1.-19. juunini Pärnus Endla teatris. Suvekooli teemaks oli “Kuidas tekib lavastus?”. Töötati kahes rühmas, mille koosseisus oli võrdselt Soome ja Eesti lavastajaid. Rühmatööd juhendasid Maarit Ruikka ja Arto Kahiluoto Soomest ning Hendrik Toompere jr. Eestist.

2005

XIII üldkoosolek toimus 13. veebruaril 2005

Esimees: Andres Noormets
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Tiit Palu
3. Tõnu Lensment
4. Vahur Keller
5. Adolf Käis
6. Jüri Karindi
Revisjonikomisjon: Rednar Annus ja Andres Dvinjaninov
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Liikmete arv: 76

Liit registreeriti loomeliiduks. Jätkati kollektiivlepingu väljatöötamist. Loometoetusi anti 22 korral, tervisetoetusi 5 korral.
Berliinis festivalil Theatertreffen käisid Tiit Ojasoo, Vahur Keller, Kalev Kudu, Rednar Annus, Enn Keerd; Rootsis Teatribennaalil Katrin Nielsen, Rednar Annus, Margus Tuuling. Tehti koostööd Rootsi Lavastajate Liiduga. Moskvas Tšehhovi festivalil käisid Andres Noormets, Eduard Toman, Allan Kress, Taago Tubin, Adolf Käis.
Enesetäiendamisel Moskvas Russian Case’il käisid Tiit Ojasoo ja Mart Koldits. Moskvas festivalil Kuldne Mask käisid Toomas Lõhmuste, Jaak Allik, Tõnu Lensment, Tiit Palu, Ain Mäeots.
Enesetäiendamise reisil Soomes festivalil Tamperen Teatterikesä käisid Tiit Palu ja Raivo Adlas (koostöös Soome Lavastajate Liiduga). Vilniuses festivalil Sirenos käisid Andres Noormets, Adolf Käis, Reeda Kreen-Toots, Üllar Saaremäe.
Septembris, festivalil Draama 2005 avati Vanemuise suure maja fuajees liidu eestvedamisel Tio Tepandi koostatud ja kujundatud mälestusnäitus Evald Hermaküla fotodest.
Liidu liikmetele anti tervisetoetusi, auliikmetele telliti ajakirjandust, korraldati külalisetenduste piletite hankimist, tehti õnnetusjuhtumi kundlustus Ergo AS-ga.

2006

XIV üldkoosolek toimus 26. veebruaril 2006
Esimees: Tiit Palu
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Merle Karusoo
3. Andres Noormets
4. Peeter Raudsepp
5. Taago Tubin
6. Vahur Keller
Revisjonikomisjon: Katri Aaslav-Tepandi, Eero Spriit, Andres Dvinjaninov
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Liikmete arv: 78

ELL-i juhatus käis koos 10 korda; loomingulisi stipendiume jagati (Kultuuriministeeriumi toetusest) 19 korral, Eesti Kultuurkapitali tegevustoetust said loometoetusi 23 liiget, tervisetoetusi anti 3 korral, majandustoetusi 2 korral. Liit toetas samuti valismaistele külalisetendustele piletite ostmist, võimaldas oma liikmetele 24 tunni õnnetusjuhtumi kindlustuse sõlmimist Ergo Kindlustuse AS kaudu, tellis seeniorliikmetele ajakirjandust, ELL-i juhatus jätkas kollektiivlepingu osas läbirääkimisi teatrijuhtidega. Hästi on toiminud leping Eesti Raadioga litsentsitasude osas.
ELL-i suvekool toimus Rakveres Baltoscandali festivalil. Juunis pikendati koostöölepingut Soome Lavastajate Liiduga.

2007

XV üldkoosolek toimus 18. märtsil 2007
Esimees: Tiit Palu
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Merle Karusoo
3. Andres Noormets
4. Eduard Toman
5. Peeter Raudsepp
6. Vahur Keller
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Mart Koldits
Vastutav sekretär: Eneken Priks

Liikmete arv: 81

ELL suvekool toimus Kiidil 3.-5. augustil. Kuulati järgmisi loenguid: “Postdramaatiline teater” Luule Epner, “Labürindi struktuurist” Peeter Laurits, “Lacan ja teater” Jaanus Adamson. Vaadati etendust W: Shakespeare “Rooside sõda” Leigo järveteatris (lavastaja Tõnu Lensment).
Jätkati läbirääkimisi Eesti Etendusasutuste Liiduga kollektiivlepingu osas, kirjutati alla leping Eesti Rahvusringhäälinguga teatrilavastuste salvestamise osas. Hästi toimib litsentsileping korduskuuldemängude osas.
ELL tähistas oma 15. aastapäeva Tallinna Linnateatri kammersaalis 23. nov. Õnnitlejate seas olid ka esindajad Soome ja Rootsi Lavastajate Liidust.
Vaadati Elmo Nüganeni lavastatud A-H. Tammsaare “Karin. Indrek” (“Tõde ja õigus” IV osa).
Soome Lavastajate Liidu 40. juubelil Helsingis osalesid Tiit Palu, Eduard Toman ja Eneken Priks.
ELL juhatus arutas oma koosolekul Vene Draamateatris kunstilise juhi M. Tshumatsenko palvel tekkinud olukorda ja saatis kirja kultuuriministrile järelpärimisega.
ELL andis Eesti kultuurkapitali tegevustoetust: tervisetoetusi 14 korral, loome- ja õppetoetusi 15 korral, samuti toetusi teatripiletite osas 24 liidu liikmele. Kultuuriministeeriumilt loovisikute seaduse alusel eraldatud toetusega käisid ennast täiendamas (Londonis, festivalil Theathertreffen Berliinis, Praha kvadriennaalil, Indias, Soomes, New-Yorkis) – 16 ELL liiget, kaks inimest said vabakutselise loovisiku stipendiumi (töötuse puhul), seeniorliikmetele telliti ajakirjandust ja Eesti Näitlejate Liidu kaudu sõlmiti Ergo õnnetusjuhtumi kindlustus.

ELL üldkoosolek 2007

2008

XVI üldkoosolek toimus 17. veebruaril 2008
Esimees: Tiit Palu
Juhatus
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Merle Karusoo
3. Eduard Toman
4. Peeter Raudsepp
5. Margus Kasterpalu
6. Taago Tubin
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Mart Koldits
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

Liikmete arv: 84

ELL suvekool toimus Pärnus Endla teatris 1.-3. augustil. Suvekooli juhendas tuntud lavastaja-stenograaf, professor, Dmitri Krõmov Moskvast. Osa võtsid lavastajad, näitlejad ja teatrikunstnikud nii Eestist kui ka Lätist ja Soomest.
Allkirjastati kollektiivleping Eesti Etendusasutuste Liiduga. Uuendati koostöö lepingut kaheks aastaks Soome Lavastajate Liiduga. Hästi toimib litsentsileping korduskuuldemängu osas.
ELL juhatus pöördus kirjaga Eesti Vabariigi kultuuriministri ja Vene Draamateatri direktori poole, et kaitsta Eesti lavastajate õigusi.
ELL andis Eesti Kultuurkapitali tegevustoetusest: tervisetoetusi, loome- ja õppetoetusi, samuti toetusi teatripiletite osas. Kultuuriministeeriumilt loovisikute seaduse alusel eraldatud toetusega käisid lavastajad ennast täiendamas Londonis, festivalil Theatertreffen Berliinis, Prahas, Soomes, New-Yorkis jm., eraldati vabakutselise loovisiku stipendiumi (töötuse puhul), seeniorliikmetele telliti ajakirjandust ja Eesti Näitlejate Liidu kaudu sõlmiti oma liikmetele Ergo õnnetusjuhtumi kindlustus.

2009

XVII üldkoosolek toimus 28. veebruaril 2009
Esimees: Peeter Raudsepp
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Merle Karusoo
3. Eduard Toman
4. Margus Kasterpalu
5. Taago Tubin
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Mart Koldits
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

Liikmete arv: 85

Üldkoosolek võttis koostöös teiste erialaliitudega vastu parandused põhikirjas seoses loovisikute ja loomeliitude seadusega; esitati pöördumine Kultuuriministeeriumile ja Vene Teatrile, kuna riigi rahadega tegutsev teater ei kasuta ELLi liikmete tööd.
Traditsiooniline suvekool toimus 30.juulist – 1.augustini Kiidil. Suvekooli viis läbi professor Mladlen Kiselov. Teemad: lavastusprotsessi korraldamine Ameerika teatrikoolides, tänapäeva suurima teatrifestivali “Humana” organisatoorne ja sisuline korraldamine Actors Theatre of Louiseville’is, anatoli Efrose ja Giorgio Strehleri lavastajapõhimõtted ja elu; vaadati videoid ja toimus arutelu. Toimusid enesetäiendamisreisid Moskvasse Tsehhovi festivalile, Berliini festivalile “Theatertreffen”, festivalile Helsinki Juhlaviikot jm.
Kirjutati alla koostööleping Rootsi Lavastajate Liiduga.
Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapitali töös osaleb Merle Karusoo, Teatriliidu draamalavastuse aastaauhinna züriis on Raivo Trass.

Anti tervisetoetusi ja loomestipendiume.

2010

XVIII üldkoosolek toimus 28. veebruaril 2010
Esimees: Peeter Raudsepp
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Merle Karusoo
3. Margus Kasterpalu
4. Tiit Palu
5. Eduard Toman
6. Taago Tubin
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Mart Koldits
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

Liikmete arv: 85

aruandeperioodil toimus 10 juhatuse koosolekut, sealhulgas ka väljasõiduistungeid.
ELL andis Kultuuriministeeriumi “loovisikute ja loomeliitude seaduse” alusel kahel korral loovisikute toetust, enesetäiendamise stipendiume anti sõiduks festivalile Theatertreffen ja Moskva Tsehhovi festib´valile, külalisetenduste läbiviimiseks austraalias ja Gruusias. Samuti anti tervisetoetusi ja maksti teatripiletite kompensatisooone, ELL-i auliikmetele telliti kultuurialast ajakirjandust.
ELL-i juhatus esitas omapoolseid kandidaate Eesti Vabariigi riiklikele preemiatele ja Teatriliidu aastapreemiatele ja Presidendi kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemiale.
Sõlmiti koostööleping Soome Lavastajate Liiduga.
Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapitali töös osales Merle Karusoo, Teatriliidu aastapreemiate zurii töös Raivo Trass.

2011

19. üldkoosolek toimus 6. märtsil 2011
Esimees: Peeter Raudsepp
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Tiit Palu
3. Jaanika Juhanson
4. Raivo Trass
5. Reeda Toots-Kreen
6. Urmas Allik
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Allan Kress
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

Liikmete arv: 80

Aasta jooksul toimus 11 juhatyuse koosolekut.
ELL andis loomingulisi toetusi, stipendiume enesetäiendamiseks ja tervisetoetusi.
5.-7. augustini toimus suvekool, mille viis läbi Kristjan Smeds, kes tutvustas om alavastamismeetodit ning näitas videosid lavastusest “Tundmatu sõdur”, “Raudne Soome” ja “Vertigo”. Samuti rääkis ta teatritegemise ja -juhtimise probleemidest Soomes ajal, mil ta oli Kajaani Linnateatri kunstiline juht.
Peeter Raudsepp kirjutas alla koostöölepingud aastateks 2012-2013 Soome lavastajate Liidu ning Rootsi Filmi-ja Teatrilavastajate Liiduga.

2012

20. üldkoosolek toimus 11. märtsil 2012

Esimees: Vahur Keller
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Peeter Raudsepp
3. Jaanika Juhanson
4. Tiit Palu
5 .Kati Kivitar
6. Urmas Allik
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Allan Kress
Vastutav sekretär: Eneken Aksel.

Liikmete arv: 84

Mittetulundusühing on üleriigiline teatrilavastajate kutseühendus, ka loomeliit ja ametiühing, kuuludes Teatriliidi kaudu TALO-sse. ELL teeb koostööd Soome ja Rootsi Lavastajate Liiduga. Läbirääkimised käivad ka koostöölepingu üle Venemaa Teatriliiduga.
Juhatus pidas aasta jooksul 11 koosolekut, andis oma liikmetele 10 korral loomestipendiume. 28. oktoobril tähistati Tallinna Teletornis pidulikult oma 20. aastapäeva.
27.-29. juunini toimus suvekool Manilaiul. Lektorid: David Seviov – Lood ja selginemised; Ahto Lobjakas – Euroopa – mis pärandatud, mis päritud; Aili Aarelaid-Tart – Nullindate kultuurist ja Marion Jõepera – Mäng kui juhatuse loomine ja piiramine postdramaatilises dramaturgias.

2013

21. üldkoosolek toimus 17. märtsil 2013
Esimees: Vahur Keller
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Peeter Raudsepp
3. Sander Pukk
4. Kati Kivitar
5. Jaanika Juhanson
6. Tiit Palu
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Allan Kress
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

Liikmete arv: 84

Aasta jooksul peeti 11 juhatuse koosolekut.
Liit andis oma liikmetele tervise- ja teatripiletite toetusi, loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel anti loomestipendiume 34 lavastajale.
ELL esimees Vahur Keller osales Loovisikute ja Loomeliitude seadusemuudatuse aruteludel, samuti läbirääkimistel Etendusasutuste Liidu ja Eesti Teatriliiduga raamlepingu väljatöötamisel, mis saaks olema aluseks töölepingute sõlmimisel teatritega.
2013. a sügisel alustati Jaanika Juhansoni ja Sander Puki eestvedamisel loengusarjade korraldamist teemal “Ruum”.
Traditsiooniline Lavastajate Liidu suvekool toimus Viinistul 6.-8. augustil. Mentoriks oli lavastaja Daniel Slater, kes rääkis teemal “Kuidas lavastada muusikat”. Muusikateadlane Kristel Pappel rääkis teemal “Muusikateatri lavastamise trendid tänapäeval”. Ja helilooja Tõnu Kõrvits, kelle esimese ooperi “Liblikas” esietendus oli planeeritud septembrisse, rääkis teemal “Loo jutustamine muusikas”.

2014

22. üldkoosolek toimus 9. märtsil 2014

Esimees: Vahur Keller
Juhatus:
1. Toomas Lõhmuste (aseesimees)
2. Peeter Raudsepp
3. Sander Pukk
4. Kati Kivitar
5. Auri Jürna
6. Eva Klemets
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Allan Kress
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

2015

23. üldkoosolek toimus 12. aprillil 2015

Esimees: Jaanika Juhanson
Juhatus:
1. Kati Kivitar
2. Eili Neuhaus
3. Peeter Raudsepp (aseesimees)
4. Leino Rei
5. Raivo Trass
6. Anne Türnpu
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Allan Kress
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

2016

24. üldkoosolek toimus 13. märtsil 2016

Esimees: Jaanika Juhanson
Juhatus:

 1. Erki Aule
 2. Auri Jürna
 3. Kati Kivitar
 4. Brigit Landberg (taandas end 2016. sügisel)
 5. Aare Toikka (aseesimees)
 6. Taago Tubin

Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Allan Kress
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

2017

25. üldkoosolek toimus 30. aprillil 2017

Esimees: Jaanika Juhanson
Juhatus:

 1. Rednar Annus
 2. Erki Aule
 3. Kati Kivitar
 4. Allan Kress
 5. Lennart Peep
 6. Tamur Tohver (aseesimees)

Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Urmas Allik
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

2018

26. üldkoosolek toimus 25. märtsil 2018

Esimees: Jaanika Juhanson
Juhatus:

 1. Karl Koppelmaa
 2. Birgit Landberg
 3. Ingo Normet
 4. Lennart Peep
 5. Tamur Tohver
 6. Taago Tubin

Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Allan Kress
Vastutav sekretär: Eneken Aksel

2019

27. üldkoosolek toimus 24. märtsil 2019

Esimees: Jaanus Rohumaa

Juhatus:

 1. Birgit Landberg (aseesimees)
 2. Karl Koppelmaa
 3. Margus Kasterpalu
 4. Mehis Pihla
 5. Tamur Tohver

Revisjonikomisjon: Allan Kress ja Auri Jürna
Korraldus- ja teabejuht: Kaisa Sein

28. üldkoosolek toimus 17. novembril 2019 ja oli erakorraline.
Koosoleku eesmärk oli Eesti Lavastajate Liitu vastu võtta ka dramaturgid. Sellega seoses muudeti põhikirja ja liidu nime. Edaspidi tegutsetakse nime all Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit (ELDL). Koosolek toimus Proto Avastustehases, kohal oli 32 liiget ja 19 volitust.

2020

2020. aastal üldkoosolekut ei toimunud, sest kogu maailmas oli palju piiranguid inimeste suhtlemisele Covid-19 viiruse tõttu. Kuna juhatuse volitused lõppesid, siis juhatus andis volitused edasi Jaanus Rohumaale, kes täitis juahtuse ülesandeid ainusiskuliselt kuni 2021. aastal toimunud üldkoosolekuni.

2021

29. üldkoosolek toimus 9. mail 2021

Esimees: Jaanus Rohumaa
Juhatus:

 1. Siret Campbell (aseesimees)
 2. Jaaniks Juhanson
 3. Birgit Landberg
 4. Margus Kasterpalu
 5. Mehis Pihla
 6. Paavo Piik

Revisjonikomisjon: Allan Kress ja Auri Jürna
Korraldus- ja teabejuht: Kaisa Sein

Üldkoosolek toimus elektroonilisel teel (Zoom), osales 27 liiget.
Liidus kokku on liikmeid 123.