Liikmemaks

Vastavalt Eesti Lavastajate Liidu 17.03.2013 üldkoosoleku otsusele on liikmemaksu kord järgmine:

1. Kõik Eesti Lavastajate Liidu (edaspidi – ELL) liikme (edaspidi – Liige) erialased tööd (edaspidi – Töö,) kantakse Liikme loomeregistrisse (edaspidi – Register).
2. ELL liikmemaksu arvestuse aluseks on Register.
3. Liige on kohustatud maksma liikmemaksu iga Registrisse kantud Töö eest.
4. ELL liikmemaksu määr on:
4.1.  20 (kakskümmend) eurot iga Registrisse kantud Töö eest, kuid mitte vähem kui 40 (nelikümmend) eurot aastas;
4.2. pensionieas liikmele 20 (kakskümmend) eurot iga Registrisse kantud Töö eest, kuid mitte vähem kui 10 (kümme) eurot aastas;
4.3. liikmetele vanuses alates 70. eluaastast 0 (null) eurot aastas.
5. Liikmemaks kalendriaasta jooksul tehtud Tööde eest makstakse hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu arveldusarvele EE311010220245860228.
6. Kui Liige ei ole punktis 5 märgitud tähtajaks liikmemaksu tasunud, ei võimaldata talle järgneval kalendriaastal ELL toetusi ja soodustusi.
7. Liikmed on kohustatud maksma liikmemaksu ka ELL katusorganisatsioonile Eesti Teatriliidule vastavalt teatriliidule liikmemaksu maksmise korrale: Vaata lisaks siit.

Teatriliidu liikmemaks tuleb tasuda 31. detsembriks Eesti Teatriliidu arvelduskontole EE691010022002583001 (SEB) (selgitusse, millise perioodi eest).

Aktiivsele liikmele ja töötavale seeniorile on alates 1. jaanuarist 2021 Eesti Teatriliidu liikmemaks 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid mitte vähem kui 66 eurot aastas (5,50 eurot kuus). Mittetöötavatele seenioridele on see 12 eurot aastas, üle 70-aastased on maksust vabastatud.

Ka Teatriliidu liikmemaksu võla või hilinemise puhul ei võimaldata liikmele järgneval kalendriaastal ELDL toetusi ja soodustusi.

Kõik määrad kehtivad ka Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu loomise järel.

NB! Üldkoosolek otsustas: kui liige teeb ühe lavastuse juures mitu tööd, läheb see liikmemaksu arvestuses kirja ühe tööna.

Scroll to Top