Piletite kompensatsioon

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit kompenseerib oma liikmete nii välismaal kui ka Eestis vaadatud etenduste / osaletud kultuurisündmuste / külastatud kultuuriasutuste puhul:

  • teatripiletid ja teatrietenduste ülekannete/salvestuste kinopiletid 75% ulatuses;
  • muuseumi- ja kunstinäituste piletid 75% ulatuses;
  • teiste (kultuuri)sündmuste pääsuraha hüvitamise puhul otsustab juhatus vastavalt taotluses esitatud seletuse põhjendatusele iga juhtumi puhul eraldi. Seletuses peab olema välja toodud sündmuse olulisus lavastaja või dramaturgi loomingulise enesetäienduse perspektiivis.
  • 2021. aastal saab iga ELDL liige vastavalt juhatuse otsusele küsida hüvitist maksimaalselt 200 eurot aastas.

Kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni saamiseks tuleb taotlus ja piletid (originaalkujul) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele. Kui tegemist on internetist ostetud (digi)piletitega ja saate taotluse digiallkirjastada, võib taotluse saata e-postile kaisa@teatriliit.ee. Ajal, mil teatriliidu kontor on suletud, võib digiallkirjastatud avalduse ja piletitest tehtud digijäädvustused saata e-postiga (kaisa@teatriliit.ee). Piletite originaalid saab kontorisse toimetada hiljem. Vajadusel saab Kaisale helistada ja teha kokkulepe (521 3988).

Hüvitada on võimalik ainult käesoleva aasta pileteid. Aasta lõpus on viimane päev taotluse esitamiseks 17. detsember.

Kultuurisündmuse piletite kompenseerimise taotlused [pdf] [xls].

Kui ei ole kasutatud etteantud vormi, on oluline välja kirjutada toimumise kuupäev, kultuurisündmuse nimi ja toimumise koht, pileti hind.

Piletid esitada lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Digipiletid väljaprindituna või taotluse digikujul esitades lisafailina. Faili kujul esitatud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Piletil peab olema seerianumber või tuleb esitada lisaks maksedokumendi koopia ja korraldajapoolne arve. Juhul, kui piletile on trükitud teise inimese nimi, tuleb taotlusele lisada ka maksekorraldus, millega on tõendatud, et taotluse esitaja tasus pileti ostjale pileti eest.

Kui taotluse ja lisade vormistus ei ole korrektne ja vajab lisatööd, on taotluse menetlejal õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10%, st kompenseerida 65% ulatuses. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksuga hilinemise puhul (kui liikmemaks pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige kompensatsioonide taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

Hüvitise välja maksmine toimub nädala jooksul otsusest (juhatuse koosolekul).