Liikmeks astumine

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu liikmeks võivad põhikirja vastavate alapunktide järgi olla:

2.1. Liidu liikmeks lavastajana võib astuda:

2.1.1 isik, kes töötab koosseisulise lavastajana kutselises teatris;

2.1.2. vabakutseline lavastaja, kes on teinud vähemalt kaks lavastust kutselises teatris;

2.1.3. isik, kes on saanud teatrialase hariduse ning töötab lavastajana harrastusteatris ning on seda teinud vähemalt kaks aastat.

2.2. Liidu liikmeks dramaturgina võib astuda isik, kelle vähemalt kaks tööd on kantud ette kutselises teatris. Nende hulgas võivad olla:

2.2.1. näitekirjanik, kes kirjutab originaalloomingut;

2.2.2. dramatiseerija, kes dramatiseerib teoseid lavalise esitamise tarbeks või kirjutab teise autori teose ainetel lavateksti;

2.2.3. lavastusdramaturg (sh tantsudramaturg), kes võib fikseerida (aga ei pea) suulist lavateksti, osaleb proovides, peegeldab lavastaja tööd, osaleb koostöös lavastajaga lavastuse loominguliste valikute tegemises;

2.2.4. tekstidramaturg, kes lavastuse prooviperioodil koordineerib tekstiloome protsessi.

2.3. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isiku kirjaliku avalduse põhjal.

Liikmeks astumisel tuleb esitada:

1. kirjalik avaldus (allkirjastatud)

2. deklaratsioon Venemaa ja Valgevene lavastajatega koostööst keeldumise kohta seoses Ukraina sõjaga (allkirjastatud)

3. ülevaade loometööst, hariduskäigust, töökohtadest (CV) – kodulehel kuvamiseks

4. portreefoto (eraldi fail, kodulehel kuvamiseks)

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu (ELDL) liige on automaatselt ka Eesti Teatriliidu (ETL) liige ja talle kehtivad Eesti Teatriliidu õigused ja kohustused. Teatriliidu liikmeks arvatakse Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liitu astumisel sama avalduse põhjal, kuid kui liige lahkub ELDL-ist, võib ta jääda ka ainult ETLi liikmeks. Kui ta soovib lahkuda mõlemast liidust, tuleb lahkumisavaldus kirjutada mõlemasse eraldi.

Dokumendid saata e-posti aadressil triin.laas@eldliit.ee.

Otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta teeb ELDL juhatus.