Tervisetoetused

ELDL juhatuse otsusega toetatame 2020. aastal retseptiravimite ostu 75% ulatuses. Teiste tervisetoodete/ teenuste/ ravimite vms ostu toetame erandina põhjendatud mahus liidu rahaliste võimaluste olemasolul.

Taotlemiseks esitada vabas vormis avaldus kas paber- või digikujul. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Eriolukorra ajal võib saata tšekkidest pildid ja digiallkirjaga avalduse e-postile kaisa@teatriliit.ee. Kui töö kontoris taastub, saab originaaltšekid tuua kontorisse kohale või saata postiga. Võimalusel tehke apteegist saadud tšekkidest (paber)koopiad, sest tšekid võivad loetamatuteks pleekida. Kui digiallkirjaga avaldust ei ole võimalik saata või tšekke digitaalselt edastamiseks jäädvustada, võtke palun Kaisaga ühendust (521 3988) – leiame lahenduse. Avalduse ja kuludokumendid võib esitada ka aasta jooksul hiljem. Aasta lõpus on viimane päev avalduse ja kuludokumentide esitamiseks reede, 18. detsember.

Kuludokumendid esitada tavaolukorras lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Hüvitist on võimalik taotleda ainult jooksval aastal tehtud kulutustele.

Kui vormistus on ebakorrektne ja vajab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10%. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige hüvitiste taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

Hambaravi ja prillidega seotud kompensatsioonde taotlused palume esitada Eesti Teatriliidule. Täpsem info ja taotluse blankett siin http://teatriliit.ee/liikmele/tervisehuvitise-taotlemine.