Tervisetoetus

ELDL juhatuse otsusega toetatame 2021. aastal retseptiravimite ostu 75% ulatuses. Teiste tervisetoodete/ teenuste/ ravimite vms ostu toetame erandina põhjendatud mahus liidu rahaliste võimaluste olemasolul. Seeniorliikmete kulud retseptiravimitele hüvitame 100%,

Taotlemiseks esitada vabas vormis avaldus kas paber- või digikujul. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Kuludoumendid tuleb esitada originaalkujul.  Aasta lõpus on viimane päev avalduse ja kuludokumentide esitamiseks reede, 17. detsember.

Kuludokumendid esitada tavaolukorras lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Hüvitist on võimalik taotleda ainult jooksval aastal tehtud kulutustele.

Kui vormistus on ebakorrektne ja vajab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10%. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige hüvitiste taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

Hambaravi ja prillidega seotud kompensatsioonde taotlused palume esitada Eesti Teatriliidule. Täpsem info ja taotluse blankett siin http://teatriliit.ee/liikmele/tervisehuvitise-taotlemine.