Juhatuse koosoleku protokoll 10.03.2013

 

ELL juhatuse koosoleku protokoll 10.03.13

 

kohal olid: Vahur Keller, Jaanika Juhanson, Toomas Lõhmuste, Kati Kivitar, Peeter Raudsepp, Urmas Allik

puudus: Tiit Palu

 

PÄEVAKORD

  1. ELL 2012 revisjoni komisjoni ettekanne.
  2. Avaldused, taotlused

1. ELL revisjoni komisjoni liikmed Allan Kress ja Eero Spriit andsid juhatusele ülevaate ELL 2012 revisjoni tulemustest.

1.1 Revisjonikomisjoni ettepanekul arutas juhatus ELL liikmemaksumäärade ühtlasemaks ja üheseltmõistetavamaks muutmist. Revisjonikomisjon teeb 7.03.2013 üldkogule vastavad ettepanekud.

2. Vahur Keller luges ette laekunud avaldused ja taotlused

2.1 Ain Mäeots esitas taotluse teatripiletite kompensatsiooniks. Juhatus otsustas kompenseerida 75% piletite maksumusest, summas 61,80 €.

2.2 Toomas Lõhmuste esitas stipendiumitaotluse enesetäiendusreisiks Moskvasse summas 206,- €. Juhatuse otsus: eraldada toetus küsitud mahus.

 

ELL juhatuse järgmine koosolek toimub 7. märtsil kell 11.00 Teatriliidus.

ELL korraline üldkoosolek toimub 17. märtsil kell 12.00 Teatriliidus.

 

Koosolekut protokollis Eneken Aksel.