Etenduskunstide arengukava

Eesti Etendusasutuste Liidu eestvedamisel ja valdkonna esindajate osavõtul on valminud strateegiline alusdokument Eesti etenduskunstide valdkonna arengukava, mille eesmärk on tuua välja olulised arengusuunad ja tegevused aastateks 2024–2027. Arengukava saab juhiseks nii valdkonnas tegutsejatele kui ka avalikule sektorile.

Eesti etenduskunstid – sõna-, muusika- ja tantsuteater, kaasaegne tsirkus, etenduskunst jm – täidavad Eesti kultuuris ja ühiskonnas olulist rolli, olles dünaamilised ning arenedes koos ühiskonnaga, seda samal ajal peegeldades. Aasta vältel toimunud aruteludel joonistusid välja peamised väärtused, mida etenduskunstid praeguses ajahetkes kannavad ja arendavad.

Teatriliidu juhatuse esimehe Gert Raudsepa sõnul on arengukava nn stardihetke ideaalide jäädvustus. “Loodetavasti jätkub valdkondlik koostöö distantsi ennast läbides sama dünaamiliselt,” usub Raudsep.

Valminud arengukava käsitleb kuut teemat, mis on valdkonna strateegiliste tegevuste lähtekohaks ning hõlmab loomingulise tegevuse kavandamist ja valdkondlikku koostööd, eneseteostust, ressursse, rahvusvahelistumist, ligipääsetavust ning koostööd haridusvaldkonnaga. Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimehe Velvo Väli sõnul on ühiste teemade sõnastamine mitmekesisel ja rikkal teatrimaastikul märgiline. “On oluline ja teeb heameelt, et terve valdkond suudab üheskoos analüüsida olevikku ja sõnastada tulevikku. Õppida teineteiselt häid praktikaid ja märgata kitsaskohti.”

Etenduskunstide valdkonna organisatsioonide esindajad sõnastasid arutelude käigus valiku konkreetseid tegevusi ja algatusi, mille elluviimine lahendab kitsaskohti ning aitab kaasa Eesti etenduskunstide arengule üldisemalt. Eesti Teatri Agentuuri juhi Kirsten Simmo sõnul aitas arengukava koostamine paremini mõista valdkondlikke murekohti ja ootusi ning pakkuda oma kogemusest lähtuvalt ideid ja tegevusi, millega hoida ja kasvatada teatrivaldkonna tugevat staatust Eesti ühiskonnas. “Eriti head meelt tunneme selle üle, et arengukavasse leidsid tee etenduskunstide rahvusvahelistumist ja ligipääsetavust puudutavad teemad.”

Kandev roll tegevuskava elluviimisel on selle algatustesse panustavatel etendusasutustel, loovisikutel ja ühendustel. Protsessis osales kokku 40 erialaorganisatsiooni, teatri ja teatrikõrgkooli esindajaid.

Eesti Etendusasutuste Liit (EETEAL) esindab 22 Eesti etendusasutust ning ühendab Eesti etenduskunstide erinevaid tahke. Liidu huviorbiidis on etendusasutustele ühiselt olulised tegevused ja algatused, nt teatrite rahastamissüsteemi väljatöötamine, töömaastiku korrastamine läbi kollektiivlepingute, suhtlemine teiste kultuuriorganisatsioonidega, seadusandlikud initsiatiivid, sotsiaaldialoog riigi ja töövõtjatega ning organisatsioonide praktilist elu puudutavad küsimused.

Tutvu arengukavaga siin

Scroll to Top