Koolitus “Autoriõigused etenduskunstides”

21. märtsil kell 11–15 toimub Eesti Rahvusraamatukogus Kultuuriministeeriumi ja Eesti Teatri Agentuuri korraldatud koolitus “Autoriõigused etenduskunstides\”.

Koolitus on suunatud etendusasutuste juhtidele, kirjandustubade töötajatele, vabakutselistele produtsentidele, loovisikutele ja teistele huvitatuile.

Koolituse päevakava on järgmine:

11:00-12:00
Ülevaade autoriõiguse seaduse kehtivast regulatsioonist ning selle
muutmise vajadusest intellektuaalse omandi kodifitseerimise raames,
Kärt Nemvalts Kultuuriministeeriumist

12:00-12:45
Autori ja esitaja autoriõigused etendusasutustes; töösuhted ja autorilepingud,
Toomas Seppel, advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ jurist

12:45-13:15
Kohvipaus

13:15-14:00
Muusikateoste litsenseerimine ja muusikateoste kasutamine sõnalavastustes,
Kalev Rattus, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor

14:00-15:00
Vestlusring: Kärt Nemvalts, Toomas Seppel, Kalev Rattus, Ott Karulin
Koolitust modereerib Ott Karulin, Eesti Teatri Agentuuri juhatuse liige.

Palume anda oma tulekust teada hiljemalt 8. märtsil aadressil ott@teater.ee.

Samal aadressil ootame ka konkreetseid küsimusi, millele soovite koolituse käigus vastuseid saada.

Scroll to Top