Ülevaade ELLi 14.suvekoolist Pillapalus, 6.-8.08.2015

Eesti Lavastajate Liidu suvekool 2015

Ülevaade

Toimumiskoht: Pillapalu Koos Oleku Keskus Kõrvemaal

Toimumisaeg: 6.-8.august 2015.a

Teema: „Identiteet ja (Eesti) kultuur“

Suvekooli täitis kahe ja poole päevane tihe temaatiline koolitusprogramm:

Esimesel päeval, 6.augustil toimusid järgmised loengud:

 • Marju Kõivupuu „Maarahvast eurooplaseks“;
 • Rein Raud „Isedus ja identiteet: kuidas me oleme endale need, kes me oleme maailmale“;
 • Urve Eslas „Identiteet ja riik“.

Esimese suvekooli päeva lõpetas Drakadeemias õpetavate dramaturgide – Mihkel Seederi ja Piret Jaaksi töötuba „Dramaturg ja lavastaja“, mille kestel tehti ka praktilisi kirjutusharjutusi. Hilisõhtul leidis aset juhatuse siseringis ELLi juhatuse koosolek. Öösel kell 3.00 sõideti välja päiksetõusul algavale etendusele Vargamäel – esietendus ELLi liikmete Anne Türnpu ja Eva Klemetsi lavastus „Isuri eepos“ Veljo Tormise muusikale. Etendusele eelnes ja järgnes lavastuskohast tingitud meeleolukas jalgsimatk.

Teisel päeval, 7.augustil, pärast puhkepausi jätkus loenguprogramm järgmiselt:

 • Olesja Rotar \”Eesti-vene Kunstniku identiteet: nuhtlus või õnnistus?\”;
 • Andrei Hvostov \”Eestlase sallivus võõraste vastu läbi aegade\”;
 • Valdur Mikita „Märkmeid maagilisest ruumist“.

Päeva lõpetuseks osaleti Koos Oleku Keskuse juhataja Enn Praksi läbi viidud kultuuriloolisel kastiautoretkel mööda õhtust Kõrvemaad, mis jätkus jalgsimatkaga Paukjärve ääres ja Kõnnu Suursoos. Tagasi keskusse jõuti kastiautoga õhtupimeduses. Mõlemal õhtul oli võimalik end saunalaval soojendada ja kolleegidega suhelda.

Kolmandal päeval, 8.augusti hommikul osales väiksem järelejäänud seltskond ELLi esimehe Jaanika Juhansoni juhitud arutelus Liidu ülesannete, eesmärkide ja uute võimalike tegevuste üle. Kuna osalejate enamus olid verivärsked Liidu liikmed, anti arutelu käigus ka laiendatud ja näitlikustatud ülevaade ELLi põhikirjalistest eesmärkidest.

Ettepanekuid:

Kommunikatsioon:

 • Võiks olla mitteaktiivne facebooki-konto neile liikmetele, kes ei soovi enda nime all kontot teha, kuid sooviks aeg-ajalt Lavastajate Liidu vms infot vaadata.
 • Võiks olla väljapoole infoks facebookis Eesti Lavastajate Liidu lehekülg.
 • Võiks uuesti mõtestada ja üles ehitada toimiva kaasaegse kodulehekülje.
 • Uuel koduleheküljel, mis läheb töösse järgmisel aastal, võiks olla isiklike soovituste nurgake (nt erinevate festivalide-töötubade-teatrite vms kohta, mida maailmas soovitada oskaks ja millega on isiklik hea kogemus).
 • Võiks algatada koostöö Sirbi või Müürilehega, et leida mingi formaat (arvamusnurk, kolumn) lavastajate mõtete/ esseede/ arvamuste vms järjepidevaks avaldamiseks.

Teatrikülastused:

 • Võiks korraldada ühise tellitud transpordiga teatrireise nii erinevatesse Eesti etenduskohtadesse, kui lähivälismaale – nt Riiga või Helsingisse vms.
 • Teatrivaatamisega mõnes teises Eesti linnas võiks kaasneda laiendatud koosolek/ arutelu/ mõttetalg Liidu arenguteemadel (osaleksid selle linna lavastajad ja kohaletulnud).
 • Võiks jagada facebooki-grupis, kui keegi sõidab tühja autoga mõnd etendust vaatama ning võiks teisigi huvilisi pardale võtta. Samuti vastupidi – kui keegi sooviks minna mõnd etendust vaatama, mis nõuaks transpordi olemasolu, annaks facebooki-grupis teada.

Täidendkoolitus:

 • Võiks korraldada järjepideva sündmusena teatrimängude (teatripedagoogika) töötoad, et oleks võimalik omavahel kogemusi jagada.
 • Võiks teha valguskujunduse töötoa koos erinevate valguskujundajatega (ka tutvumisfunktsioon).
 • Võiks teha helikujunduse töötoa.
 • Võiks hakata korraldama välislavastajate töötubasid.

Kirjastamine/ raamatud:

 • Võiks kas ise kirjastada või tihendada koostööd Teatriliiduga kirjastamise teemadel – on mitmeid olulisi teoseid, mida võiks tõlkida või mida keegi on soovinud ise tõlkida.

Koostööd:

 • Võiks teha koostööd filmirežissööridega.
 • Kui meie poolt on kindlaid huvilisi, võiks proovida ikkagi taas koostööd teiste loomeliitudega.

Majandustegevus:

 • Võiks otsida lisaks riigipoolsele finantseerimisele ja liikmemaksudele võimalusi Liidu alternatiivseks rahastuseks, et oleks võimalik kõiki häid ideid ellu viia.

Soetused jm teatrialane tarve:

 • Võiks soetada minimaalse valgustehnika, et seda saaks Liidult vajadusel rentida.
 • Võiks läbi rääkida Teatriliiduga tingimused, kuidas saaks soodsalt ja toimivalt TL majas proove teha.

Otsused töögruppide moodustamiseks (kuhu võib vabalt kaasuda):

 • Luua kodulehekülje-alane töögrupp. Lisaks esimehele ja asjast huvitatud juhatusele tegeleb teemaga eestvõtvalt Auri Jürna.
 • Luua lavastajatöö kogumiku ja/või täiendkoolituste töögrupp. Lisaks esimehele ja asjast huvitatud juhatusele tegeleb teemaga eestvõtvalt Loore Martma.

Arutelud jätkuvad sügisel ehk siis peagi-peagi on oodata kutset järgmistele mõttetalgutele.

Fotod: Kati Kivitar, Eero Spriit, Marion Undusk

Lisamaterjalid: Olesja Rotari loengu materjalid.

On üles laetud liikmetele jagatud lingiga GoogleDrives, mille lingi saadan listi eraldi.

Kolme päeva jooksul kokku osalesid:

34 osavõtjat, neist

 • 21 Eesti Lavastajate Liidu liiget (Rednar Annus, Jaanika Juhanson, Auri Jürna, Kaija M Kalvet, Merle Karusoo, Vahur Keller, Kati Kivitar, Liis Kolle, Allan Kress, Birgit Landberg, Toomas Lõhmuste, Loore Martma, Laura Mets, Eili Neuhaus, Leino Rei, Andres Roosileht, Eero Spriit, Jaanika Tammaru, Margo Teder, Taago Tubin, Marion Undusk);
 • 2 lavastajatudengit TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast (Karl Sakrits, Ringo Ramul) ja 1 dramaturgiatudeng EMTA Lavakunstikoolist (Priit Põldma);
 • 2 saatjat Eesti Lavastuskunstnike Liidust (Rosita Raud, Britt Urbla-Keller);
 • ELLi vastutav sekretär Eneken Aksel;
 • 8 külalisest ettekandjat-töötubade juhendajat (Marju Kõivupuu, Rein Raud, Urve Eslas, Olesja Rotar, Andrei Hvostov, Valdur Mikita, Mihkel Seeder, Piret Jaaks).

Ülevaate koostas:

Jaanika Juhanson,

ELLi esimees ja 2015.a suvekooli korraldaja

Scroll to Top