Juhatuse koosoleku protokoll 10.01.2013

Eesti Lavastajate Liidu juhatuse koosoleku PROTOKOLL       10.01.2013

 

Kohal olid: Toomas Lõhmuste, Kati Kivitar, Urmas Allik, Peeter Raudsepp, Tiit Palu, Vahur Keller.

Puudus:Jaanika Juhanson

 

PÄEVAKORD:

1.Avaldused, taotlused

2.Loomeliitude seaduse muutmise ettepanekud

3.Kohtumine teatrijuhtidega

4.TL aastapreemiad

5.Ettepanekud zhüriidesse

6.Ettepanekud Riiklikutele preemiatele

7.Üldkoosolek

 

Koosolekut juhatas: Vahur Keller

Protokollis: Eneken Aksel

 

1)Vahur Keller luges ette laekunud avaldused:

1.Eduard Agu taotles ravimite toetust. Juhatuse otsus- lubada 21,46 eur

2.Jevgeni Gaitshuk taotles ravimite toetust. Juhatuse otsus- lubada 87,85 eur

3.Toomas Lõhmuste taotles teatripiletite toetust (St.Peterburg). Juhatuse otsus- lubada 62,85 eur

3.Taago Tubin taotles teatripiletite toetust(Saksamaa) Juhatuse otsus- lubada 12 eur.

4.Taago Tubin taotles stipendiumi (Saksamaa teatrieluga tutvumiseks ,Kulkalt sõidukulu saadud 401 eur) tekkinud lisakulu osas. Juhatuse otsus-teha avaldus ringi ja lubada toetus linnatranspordi kuludeks 27,80 eur.

2)Juhatus arutas ja kiitis heaks Teatriliidu juristi poolt koostatud vastuse

Arvamus Kult min eelnõu kohta.

3.Vahur Keller rääkis läbirääkimistest teatrijuht Raivo Põldmaaga vajadusest teha uus kollektiivleping. Arutati vajadust muuta lepingus miin. töötasu punkti, samuti võiks vabakutselise lavastaja tasu olla nagu palgalise lavastaja tasu (mitte 4,5 kuupalka vaid 6 kuupalka)Aeg lepitakse täiendavalt kokku.

Läbirääkimistele lähevad Vahur Keller ja Tiit Palu.

3)TL aastapreemiad

4)Juhatus otsustas võtta aega järelemõtlemiseks ja saata e kirjaga oma ettepanekud.

5).Juhatus otsustas esitada zhüriidesse järgmised kandidaadid:

Sõnalavastuse zhüriisse-Urmas Allik

Tantsulavastuse zhüriisse- Kati Kivitar

Salme Reegi zhüriisse-Taavi Tõnisson

Algupärase dramaturgia zhüriisse-Tiit Palu

6) ELL juhatus arutas ettepanekuid Riigi Kultuuripreemiatele ja otsustas esitada

1.Elutööpreemia-Kaarin Raid

2.Aastapreemia- Madis Kalmet („Ukuaru“ lavastus Ugala teatris).

7)Juhatus otsustas korraldada Üldkoosoleku  17.märtsil kell 12.00 Eesti Teatriliidus (Gatering!)

Juhatuse koosolek revisjonikomisjoni aruandega toimub  10.märtsil kell 12.00 Nukuteatris.

 

Järgmine ELL juhatuse koosolek toimub 10.veebruaril kell 12.00 Nukuteatris

 

Protokollis Eneken Aksel