Eesti Lavastajate Liidu üldkoosolek valis juhtorganitesse uued inimesed

24. märtsil 2019 toimunud Eesti Lavastajate Liidu (ELL) korralisel üldkoosolekul valisid ELL liikmed liidule uue esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni. Neli aastat liitu juhtinud Jaanika Juhanson ei kandideerinud tänavu samale positsioonile.

ELL esimeheks seati üles kolm kandidaati, enim sai hääli Jaanus Rohumaa. ELL juhatusse valiti Birgit Landberg (aseesimees), Tamur Tohver ja Karl Koppelmaa, kes jätkavad eelmisest juhatusest. Uuteks liikmeteks on juhatuses Margus Kasterpalu ja Mehis Pihla. Revisjonikomisjoni valiti Allan Kress ja Auri Jürna.

Kõikide valitud ametite volitus kehtib põhikirja järgi järgmise üldkoosolekuni.