Eesti Lavastajate Liidu ja Soome Teatrilavastajate Liidu koostööleping 2001–2002

Lepingupooled lepivad kokku järgmistes koostöövormides:

1. Lepingupooled kontrollivad oma riigis vastava ala töötingimuste, lepingute ja autoriõiguste eeskirjade täitmist siis, kui teise riigi lavastaja töötab seal külalislavastajana. See puudutab nii teatri-, raadio- kui ka TV-tööd.

2. Lepingupooled tegutsevad aktiivselt eesti ja soome lavastajatele ühiste koolitus- ja vestlusürituste korraldamisel. Eesmärk on edendada etenduste ja lavastajate vahetamist.

3. Lepingupooled  saadavad igal teisel aastal kaheliikmelise delegatsiooni teise lepingupoole külaliseks kestvusega kuni üks nädal. See lepingupool, keda delegatsioon esindab, kannab sõidukulud külastatavasse riiki. Vastuvõtja riik hoolitseb majutamise, teatripiletite ja muude visiidiga seotud vältimatute kulutuste eest.

4. Lepingupooled vahetavad teavet uuest näitekirjandusest ja edendavad võimalust mööda eesti ja soome näitekirjanduse tõlkimist teise lepingupoole keelde.

5. Lepingupooled vahetavad erialaseid väljaandeid, erialast kirjandust, audiovisuaalseid materjale ja infot teatri- ja kultuurisündmustest.

Võimalusel tegeldakse ka muude koostöövormidega vastavalt mõlema poole huvidele.

Lepingupooled kohtuvad igal teisel aastal, kas Tallinnas või Helsingis, et kokku leppida koostöö jätkamises. See koostööleping on jõus 1. 1. 2001 – 31. 12. 2002 ja ta peab vastama Eesti ja Soome vahel sõlmitud kultuurilepingule.

Esimees Andres Noormets
Eesti Lavastajate Liit

Esimees Kaisa Korhonen
Soome Teatrilavastajate Liit