Tihe teatrinädalavahetus Riias

31. oktoobrist kuni 5. novembrini 2023 toimus Riias etenduskunstide nädal, millest võttis osa ligi 25 Eesti teatriinimest. Kolmepäevasel näitekirjanike ja dramaturgide mõttekojas Baltic In/Dependence esindasid Eestit meie liidu liikmed Piret Jaaks, Mehis Pihla ja Oliver Issak ning Liisi Aibel Eesti Teatri Agentuurist.

Käigust Mehise sõnul: “Käisime Lätis Baltic Drama Forumi raames kohtumas lähiregiooni dramaturgidega. Lisaks Eestile olid esindatud Läti, Leedu, Soome, Ungari, Tšehhi, Rumeenia ja Ukraina kolleegid. Intensiivse ja tiheda kolmepäevase programmi raames kaardistati ja jagati dramaturgitöö praktikaid ning otsiti lahendust ühistele probleemidele. Hea oli tõdeda, et dramaturgide raamlepingus väljatöötatud definitsioonid ja määratlused aitasid paljusid kolleege, kellel sama protsess alles ees seisab. Kokkuvõttena jäi aga kõlama soov naabrite loominguga lähemalt tutvuda. Vastavasisuline kohtumine võiks aga aset leida juba õige pea Eestis.”

Samal ajal toimus Riias ka GLEN-võrgustiku (Great Little European Network) esimene kohtumine, kus osales Kanuti Gildi SAAL esindusega Siim Tõniste ja Maarja Kalmre. GLEN ühendab Euroopa väiksematest riikidest pärit etenduskunstnikud: Eesti, Läti, Leedu, Island, Malta, Kosovo, Sloveenia, Luksemburg. Tegevused on jagatud kolmeks: koostöövõrgustiku loomine, mentorprogramm, webinarid. GLEN-i kohta rohkem infot Kanuti Gildi SAALi kodulehelt.

Kogu nädala kohta saab rohkem infot ka Eesti Teatri Agentuuri kodulehelt.

Baltic Drama Forumi ja dramaturgide mõttekojast on põhjalikumalt juttu siin.