Juhatuse koosoleku protokoll 9. september 2012

Eesti Lavastajate Liidu juhatuse koosoleku PROTOKOLL             

9.09.2012

 

Kohal olid: Peeter Raudsepp, Urmas Allik, Toomas Lõhmuste, Vahur Keller, Jaanika Juhanson.

Puudusid: Kati Kivitar ja Tiit Palu.

 

PÄEVAKORD:

1. Avaldused, taotlused

2. Teatriliidu peakoosolek

3. Suvekool

4. ELL 20.aastapäev

5. Festival Kuldne Mask

6. Soome külalised

 

Koosolekut juhatas Vahur Keller

Protokollis Eneken Aksel

Vahur Keller luges ette laekunud avaldused.

1). Irina Tomingas taotles stipendiumi festivalile Moldovasse.

Juhatuse otsus- lubada 211 eur.

2). Urmas Allik taotles stipendiumi Moskva teatrieluga tutvumiseks ja lavastuse tegemiseks.

Juhatuse otsus- lubada stipendium 320 eur, kui saab Kulkast toetuse, maksab liidule tagasi.

3). Eduard Agu taotles tervisetoetust.Juhatuse otsus- lubada  15,91 eur.

2. Teatriliidu korraline peakoosolek toimub 26 nov 2012 a. kell 11.00 NO99 .

Delegaatide arv- iga liidu 8 liikme kohta üks delegaat+5.

Eesti Lavastajate Liidu delegaatide arv 15.

Juhatus arutas võimalikke kandidaate-

ELL juhatus + revisjonikomisjon

Vahur Keller

Peeter Raudsepp-

Toomas Lõhmuste

Kati Kivitar

Jaanika Juhanson-

Urmas Allik

Tiit Palu-

revisjonikomisjon

Eero Spriit

Allan Kress

6+ 9 delegaati

 

3. Eneken Aksel rääkis suvekooliga seonduvast, olid huvitavad loengud, kõik kokkutulnud jäid rahule nii koha valikuga kui ka sisulise poolega.

Tore, et oli võimalik Tõstamaal näha Gerda Kordemetsa lavastust“Pruutide kool“.

4. Lavastajate Liidu 20.aastapäeva korraldamise kohta uuris Vahur Keller.

Teletorn on põhimõtteliselt nõus andma võimaluse ilma rendita.Tegid toitlustamise hinnapakkumise, mis juhatuse arvates oli liiga kallis.

Vahur Keller rääkis ka alternatiivvariandist Ülemiste Keskuse juures asuvast Viktoria Keskusest (Keevise t.6), kus on samuti võimalik tellida toitlustamist( palju soodsamalt).

Korralduskulud tulevad liidu liikmemaksudest.

Kutsed teeb Britt Keller. Pühap. 28.okt.2012

Ajakava :

Metsakalmistule lillede asetamine

Pidulik vastuvõtt

Tervitused

Esinemine-üllatus(stand-up comedy?)

Kutsed saata :

EV President

Kultuuriminister

Soome LL

Rootsi LL

Loomeliitude esimehed

Teatriliidu esimees ja

 vastutav sekretär

Harrastusteatrite Liit

Kalju Orro

Etenduasutuste Liit

ELL liikmed

4. Festival Kuldne Mask

Eneken rääkis , et kodukal on info Kuldse Maski etenduste kohta.

www.goldenmask.ee all on etenduste sünopsised .

Soovijatel palutakse teatada oma soovidest 17.septembrini.

Kohtumine Lev Dodiniga 5.okt. kell 17.00 Vene Teatris. (kalendris)

5.S oome lavastajad (10) tulevad Tallinnasse 2 ja 3.okt.

Vahur Keller paneb kokku kava-ekskursioon Nukuteatris ja-muuseumis, etendus „Ajuloputus“.

Tutvumine EMTA lavakooliga ja kohtumine ELL juhatusega.

Ajakava täpsustamisel

 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 7.okt. kell 16.00 Viktoria Keskuses.

Kell 18.00 muusikali „Kevadine ärkamine“ vaatamine.

Scroll to Top