Juhatuse koosoleku protokoll 07.04.2013

Koosolekul osalesid: Vahur Keller, Sander Pukk, Kati Kivitar, Jaanika Juhanson, Peeter Raudsepp.

Puudus: Tiit Palu.

Koosolekut juhatas Vahur Keller

Protokollis: Eneken Aksel

 

PÄEVAKORD:

1. Avaldused, toetused

2. Allan Kressi kiri

3. Suvekool

 

Vahur Keller luges ette laekunud avaldused.

1. Irina Tomingas esitas stipendiumitaotluse lavastajate laboratooriumis osalemiseks.

A.Heifitzi juhtimisel „Lavastaja töö näitlejaga“.

ELL juhatuse otsus, uurida, kas on kulkast küsinud.Millal saabus kutse?

Kui ei olnud võimalik kulkasse taotlust anda, siis toetada

2. Tiit Palu- teatripiletite toetus- lubada 21 eur

3. Eduard Agu- tervisetoetus- lubada 25.66 eur

4. Toomas lõhmuste-teatripiletite toetus-lubada 72 eur

Aare Toikka stipendiumitaotlus õppereis Taani-lubada 245 eur

5. Mai Murdmaa stipendiumitaotlus Rooma teatrieluga tutvumiseks.

Lubada stipendium- 650 eur.

6. Rednar Annus- stipendiumitaotlus Improteatri õpituba-lubada 207,23 eur.

 

Juhatus arutas Allan Kressi poolt saadetud kirja.

Liikemaksu tasumisel oluline loomeregistrisse sisse kantud tööd.

ELL juhatus palus igaks koosolekuks teha ülevaade, kes liikmetest on saanud toetust ja kui palju.

 

3. Suvekool

ELL juhatus arutas suvekooliga seonduvat.Kes on läbiviija

Kama Ginkas?

Lev Ehrenburg?

Uurida, kas Robert Wilson tuleb Eestisse Tõnu Kaljustega koostööd tegema.

 

Järgmine ELL juhatuse koosolek toimub 5. mail kell 12.00 Nukuteatris.