Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlemisest ja toetuse perioodi pikendamisest

Kuigi kriisiabi raha loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele on otsas, tuleb nendel, kes soovivad 2021. aasta alguses toetuse pikendamist või toetust taotleda, siiski taotlus esitada ja seda tuleb teha ENNE 14.11. Siis on võimalik toetuse jätkamine uuel aastal (kui raha jätkub ja taotleja vastab LLS-is kehtestatud nõuetele).

* Kui praegune loometoetuse saaja esitab loometoetuse pikendamise taotluse enne 13.11 (k.a) ja tema suhtes tehakse haldusakt (otsus) taotluse rahuldamata jätmise kohta raha puudumisel, saab ta 2021. aasta jaanuaris esitada uue loometoetuse pikendamise taotluse, kui vastab LLS § 16 sätestatud tingimustele. (Alates 14.11 taotlust esitades peab toetuse korduvaks taotlemiseks eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat).

* Kui loovisik on saanud loometoetust vähem kui kaks aastat tagasi ja ta esitab uue loometoetuse taotluse enne 13.11 (k.a) ja tema suhtes tehakse haldusakt (otsus) taotluse rahuldamata jätmise kohta raha puudumisel, saab ta 2021. aasta jaanuaris esitada uue loometoetuse taotluse, kui vastab LLS § 16 sätestatud tingimustele. (Alates 14.11 taotlust esitades peab toetuse korduvaks taotlemiseks eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat.)

OLULINE – oktoobris ja novembris 2020 tohib toetuse saamise ajal erinevate ebaregulaarsete sissetulekute summa olla kuni üks miinimumpalk kuus ehk 584 eurot (NB! samas peab isik vastama siiski LLS § 3 lg 1 nõuetele ehk ei tohi töötada töölepingu või mõne muu sarnase lepingu alusel). Alates detsembrist 2020 tohib toetuse saamise ajal erinevate ebaregulaarsete sissetulekute summa olla kuni pool miinimumpalka kuus ehk 292 eurot (NB! samas peab isik vastama siiski LLS § 3 lg 1 nõuetele ehk ei tohi töötada töölepingu või mõne muu sarnase lepingu alusel).

Taotlus saata digiallkirjastatult ELDL korraldus- ja teabejuht Kaisa Seinale kaisa@teatriliit.ee.