Tartu Ülikool ootab KANDIDAATE RAHVUSMÕTTE AUHINNALE

Käesoleva aasta 1. detsembril toimuval rahvusülikooli 93. aastapäeva
aktusel annab Tartu Ülikool üheksandat aastat välja Rahvusmõtte auhinna
isikule, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud Eesti
rahvuslikku ja riiklikku eneseteadvust.

Kandidaate saavad esitada Tartu Ülikooli nõukogu ja senati liikmed,
teaduskondade ja teaduskonnaväliste asutuste nõukogud ning Eestis
registreeritud juriidilised isikud kuni 1. novembrini 2012.
Ettepanekuid kandidaatide kohta oodatakse TÜ rektori nimele aadressil
Ülikooli 18, 50090 Tartu või e-posti aadresssil rektor@ut.ee.

Lisainfo http://www.ut.ee/rahvusmote-2012