Juhatuse koosoleku protokoll 7. oktoober 2012

Eesti Lavastajate Liidu juhatuse koosoleku PROTOKOLL             7.10.2012

 

Kohal olid: Vahur Keller, Toomas Lõhmuste, Kati Kivitar, Jaanika Juhanson, Peeter Raudsepp

Puudusid:Urmas Allik, Tiit Palu

 

PÄEVAKORD:

1. Avaldused, taotlused

2. ELL 20. aastapäev

3. Muud küsimused

 

Koosolekut juhatas: Vahur Keller

Protokollis: Eneken Aksel

 

Vahur Keller luges ette laekunud avaldused.

1)

1.Auri Jürna esitas sooviavalduse ELL liikmeks astumise kohta.

Soovitajad:Vahur Keller

Peeter Raudsepp.

ELL juhatuse otsus- vastu võtta ELL liikmeks.

2.Paavo Piik esitas sooviavalduse ELL liikmeks astumise kohta.

Soovitajad:Vahur Keller

Peeter Raudsepp

ELL juhatuse otsus- vastu võtta ELL liikmeks

3.Diana Leesalu esitas sooviavalduse ELL liikmeks astumise kohta.

Soovitajad:Peeter Raudsepp

Vahur Keller.

ELL juhatuse otsus- vastu võtta .

4.Hendrik Toompere jr.jr. esitas sooviavalduse ELL liikmeks astumise kohta.

Soovitajad: Vahur Keller

Peeter Raudsepp

ELL juhatuse otsus- vastu võtta.

5.Taavi Tõnisson esitas sooviavalduse ELL liikmeks astumise kohta.

Soovitajad:Vahur Keller

Jaanika Juhanson

ELL juhatuse otsus- vastu võtta.

6.Andres Roosileht esitas sooviavalduse ELL liikmeks astumise kohta.

Soovitajad:Vahur Keller

Jaanika Juhanson

ELL juhatuse otsus- vastu võtta.

7.Toomas Lõhmuste esitas taotluse teatripiletiti toetuseks(Kuldne Mask) ELL juhatuse otsus- lubada toetus 26,25 eur

8.Margus Tuuling esitas stipendiumitaotluse Verona ooperifestivali külastamiseks.

Juhatus arutas ja otsustas –lubada toetus 400 eur.

Juhatuse OTSUS- kui sõitu korraldab reisibüroo peab olema lahti kirjutatud eelarve ja kuludokumentide nimeline märge.

Turismibüroode –vahendajate kaudu korraldatud reise ei toeta.

9.Taago Tubin taotles stipendiumi Soome vaatama etendust „Ladu“

ELL juhatuse otsus- lubada 75 eur.

10.Mladen Kiselov taotles teatripiletite toetust.

ELL juhatuse otsus- lubada 66,41 eur.

10.Heidi Sarapuu esitas teatripileti toetuse avalduse.

Juhatuse otsus- lubada76 eur

11.Eero Spriit esitas teatripileti toetuse avalduse. Juhatuse otsus- lubada 18,75 eur

12.Jevgeni Gaitshuk esitas ravimite toetuse taotluse.

Juhatuse otsus- lubada 59,69 eur

2.ELL 20.juubeli pidu toimub 28.okt. kell 19.00 Teletornis.Kutsed on laiali saadetud, vastused 20.okt.

Metsakalmistule kell 17.30 Teatriliidu eest- buss?

Kell 18.00 Teatriliidu matmispaiga väravas kokkusaamine.

Vahur Keller uurib esinejate kohta.

3.Soome Lavastajate Liidu liikmed 11 in tulevad 23. nov.

Päevakava

2.nov. kell 13.00 Nukuteatris juhatuse koosolek

K1ll 14.00 kohtumine soome külalistega

Kell 16.etendus“Ajupesu“

Kell 19.00 NO99 „Iphigenia Aulises“

3.nov.

Hommikul kohtumine Peeter Raudseppaga Lavakunstikoolis

 

Koosolekut protokollis Eneken Aksel

Scroll to Top