Eesti Lavastajate Liidu ja Rootsi Teatri- ja kinolavastajate Liidu vaheline koostööleping 2001 – 2002

Lepingupooled lepivad kokku järgmistes koostöövormides:

Lepingupooled vahetavad erialast kirjandust, erialaseid väljaandeid, audiovisuaalseid materjale ja infot teatri- ja kultuurisündmustest.

Rootsi lepingupool kontrollib oma riigis vastava ala töötingimuste, lepingute ja autoriõiguste eeskirjade täitmist siis, kui teise riigi lavastaja töötab seal külalislavastajana. See puudutab nii teatri-, raadio- kui ka TV-tööd.

Eesti lepingupool kaitseb Eestis töötavate rootsi lavastajate huve samadel põhimõtetel.

Lepingupooled tegutsevad aktiivselt rootsi ja eesti lavastajatele ühiste kursuste ja seminaride korraldamisel. Eesmärk on edendada etenduste ja lavastuste vahetamist.

Lepingupooled vahetavad teavet uuest näitekirjandusest ja edendavad võimalust mööda eesti ja rootsi näitekirjanduse tõlkimist teise lepingupoole keelde.

Kui ükskõik kumma lepingupoole delegatsioon soovib külastada teist lepingupoolt, siis see lepingupool, keda delegatsioon esindab, kannab sõidukulud külastatavasse riiki. Vastuvõtja riik hoolitseb majutamise, teatripiletite ja muude visiidiga seotud vältimatute kulutuste eest.

Võimalusel tegeldakse ka muude koostöövormidega vastavalt mõlema poole huvidele.

Lepingupooled kohtuvad igal teisel aastal, kas Tallinnas või Stockholmis, et kokku leppida koostöö jätkamises.

Tallinn – Stockholm, mai 2001

Esimees Andres Noormets
Eesti Lavastajate Liit

Esimees Lars G. Thelestam
Rootsi Teatri- ja kinolavastajate Liit
Drottninggatan 88 A S-111 36 Stockholm, Rootsi
Tel.Fax  00-46-8-10 54 94