Eesti Lavastajate Liidu ja Rootsi Teatri- ja Kinolavastajate Liidu Koostööleping 2012-2013

Lepingupooled lepivad kokku järgmistes töövormides:

Lepingupooled vahetavad erialast kirjandust,
erialaseid väljaandeid,audiovisuaalseid materjale ja infot teatri- ja kultuurisündmustest.

Rootsi lepingupool kontrollib oma riigis vastava ala töötingimuste, lepingute ja autoriõiguste eeskirjade täitmist siis, kui teise riigi
lavastaja töötab seal külalislavastajana.
See puudutab nii teatri-, raadio- kui ka TV tööd.
Eesti lepingupool kaitseb Eestis töötavate Rootsi lavastajate huve
samadel põhimõtetel.

Lepingupooled tegeutsevad aktiivselt Rootsi ja Eesti lavastajate ühiste kursuste ja seminaride korraldamisel.
Eesmärk on edendada etenduste ja lavastuste vahetamist.
Lepingupooled vahetavad teavet uuest näitekirjandusest ja edendavad võimalust mööda eesti ja rootsi näitekirjanduse tõlkimist teise lepingupoole keelde.
Kui ükskõik kumma lepingupoole delegatsioon soovib külastada teist lepingupoolt, siis see lepingupool, keda delegatsioon esindab, kannab sõidukulud külastatavasse riiki.
Vastuvõtja riik hoolitseb majutamise, teatripiletite ja muude visiidiga seotud vältimatute kulutuste eest.
Võimalusel degeletakse ka muude koostöövormidega vastavalt mõlema poole huvidele .
Koostööleping sõlmitakse kas Tallinnas või Stockholmis.

Peeter Raudsepp                                            Mathias Lafolie
Eesti Lavastajate Liidu esimees               Rootsi Teatri- ja Kinolavastajate Liidu esimees